سامانه مدیریت شهری 137

جهت پیگیری درخواست های خود از طریق لینک زیر اقدام کنید

سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری کرمانشاه

ثبت درخواست ها و پیشنهادات شما در جهت بهبود محیط شهری و ارائه خدمات

ثبت درخواست

شهروندان محترم میتوانند مشکلات خود را بصورت 24 ساعته ثبت کنند

بررسی و اقدام مناطق چندگانه شهرداری

پس ا زثبت درخواست شما به سازمان های مربوطه ارجاع داده شده و اقدامات لازم صورت میپذیرد

پیگیری شهروندان

شهروندان از طریق کد رهگیری درخواست خود میتوانند از فرآیند درخواست اطلاع یابند